PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PALIW Postępowanie nr ZP 1/PKS/2017

Postępowanie nr ZP 1/PKS/2017

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.09.2017r. Opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2017/S 184-376580 dnia 26.09.2017r. pod adresem:

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:376580-2017:TEXT:PL:HTML

Dokumentacja przedmiotowego postępowania zawiera:

  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1 formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 JEDZ wersja edytowana
  4. Załącznik nr 2 JEDZ wersja PDF
  5. Załącznik nr 3 wzór umowy
  6. Załącznik nr 4 instrukcja wypełnienia JEDZ
  7. Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

 

Zapytanie ofertowe - badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Rada Nadzorcza PKS w Stalowej Woli S.A. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Zapytanie ofertowe

INFORMACJA AUTOBUSOWA

Uwaga podróżni !!!

Informacja autobusowa PKS Stalowa Wola S.A. na kursy własne i przelotowe od dnia 10.01.2017 r. nowy numer telefonu 708 488 200 (koszt połączenia 2,58 zł / 1 min)

Lokale do wynajęcia

 

PKS w Stalowej Woli S.A. posiada do wynajęcia lokale, mieszczące się przy ul. Ofiar Katynia 30

Czytaj więcej...

Wymiana opon !!!

 

 

 

Zapraszamy do Lwowa

PKS Stalowa Wola S.A. zaprasza na jednodniowe wyjazdy do Lwowa. Planowany termin wyjazdu:  26.08.2017.

Czytaj więcej...

Stacja Paliw | Cennik

       Monitorowana jakość               

Znajdź na stronie