Przetarg nieograniczony “Sukcesywna dostawa gazu skroplonego propan – butan LPG do stacji paliw zlokalizowanej w Placówce PKS w Janowie Lubelskim przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 25D dla PKS w Stalowej Woli S.A.”

Postępowanie nr ZP 2/PKS/2018

 

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o pełnieniu warunków

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy

Załącznik nr 5 Wzór umowy

Załącznik nr 6 Wykaz dostaw

 

Przetarg nieograniczony “Sukcesuwna dostawa paliw do stacji paliw na potrzeby PKS w Stalowej Woli S.A.”

Zapraszamy do Lwowa

PKS Stalowa Wola S.A. zaprasza na jednodniowe wyjazdy do Lwowa. Planowane terminy wyjazdów: 28.07.2018, 25.08.2018.

Czytaj więcej...

INFORMACJA AUTOBUSOWA

Uwaga podróżni !!!

Informacja autobusowa PKS Stalowa Wola S.A. na kursy własne i przelotowe od dnia 10.01.2017 r. nowy numer telefonu 708 488 200 (koszt połączenia 2,58 zł / 1 min)

Stacja Paliw | Cennik

       Monitorowana jakość               

Znajdź na stronie